Intresseanmälan

Läs vår uthyrningspolicy med regler för uthyrning.

Lägenhetstyp

Sökande

Kontaktuppgifter

*Genom att jag och eventuell medsökande kryssar för Jag/vi samtycker i ovanstående anmälan ger jag/vi mitt/vårt fulla samtycke och godkännande, enligt personuppgiftslagen (PUL), till att KlaraBo har full rätt att ta kreditupplysning genom kreditupplysningsföretag och inhämta all den information som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva min/vår ansökan om att bli hyresgäst hos oss.

Uppgiftslämnaren har lagenlig rätt att ansöka om tillgång till information om de uppgifter som behandlas samt att få ev. felaktiga uppgifter rättade. Jag/Vi lämnar också mitt/vårt samtycke till att KlaraBo lagrar, sparar, bearbetar och annars behandlar de av mig/oss lämnade personuppgifterna för de ovan nämnda ändamålen. Mitt namn kan komma att skickas till avflyttande hyresgäst i en eventuell erbjudandesituation. Jag är medveten om att KlaraBo förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst. Genom att registrera mina uppgifter samtycker jag även till att cookies som behövs för att webbplatsen skall fungera får lagras på min dator.