Pressmeddelanden

Pressmeddelande 12 april 2018

KlaraBo förvärvar byggrätter
och inleder joint venture med SBB

Bostadsföretaget KlaraBo gör en gemensam affär med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), SBB, om uppförande av hyresrätter i Höganäs, Karlskrona och Falun.
KlaraBo går därmed vidare med sin konsekventa strategi att förvärva tomter för uppförande av hyresbostäder med attraktiva hyror.
Totalt omfattar affären byggrätter om cirka 20 000 kvm BTA. Byggrätterna ska utvecklas med hyresrätter med lägre hyror, i linje med KlaraBos strategi.

Läs vårt pressmeddelande här

Pressmeddelande 27 mars 2018

Styrelsen i KlaraBo förstärks med tre personer

Bostadsföretaget KlaraBo förstärkte vid årsstämman sin styrelse med tre ledamöter; Lennart Sten, Göran Holm och Lulu Gylleneiden. Sedan tidigare sitter Mats Johansson, Andreas Morfiadakis och Anders Pettersson i styrelsen.

Samtliga nya ledamöter har en bred och lång erfarenhet av bygg- och fastighetsbranschen.

Läs vårt pressmeddelande här

Pressmeddelande 9 oktober 2017

Pensionskassan SHB Försäkringsförening
investerar 50 miljoner kronor i KlaraBo Sverige AB

Bostadsföretaget KlaraBo får in Pensionskassan SHB Försäkringsförening som ny ägare. Pensionskassan investerar 50 miljoner kronor i bolaget.

– Det är oehört glädjande för KlaraBo att vi får in en stor institutionell ägare av hög kvalitet i denna fas av bolagets utveckling, säger KlaraBos VD Andreas Morfiadakis. Det gör att bolaget får ytterligare en stabil, långsiktig ägare och att vi ökar vår finansiella kapacitet så att vi kan utveckla bolaget vidare i enlighet med våra mål.

Läs vårt pressmeddelande här

Pressmeddelande 4 september 2017

KlaraBo gör markförvärv i Svalövs kommun

Bostadsföretaget KlaraBo genomför markförvärv i Svalövs kommun.

– Vi för en intensiv dialog med flera skånska kommuner och det är mycket glädjande att vi nu kan genomföra ytterligare ett intressant markförvärv, den här gången i Svalövs kommun med målet att där uppföra hyreslägenheter, säger KlaraBos VD Andreas Morfiadakis.

Läs vårt pressmeddelande här

Pressmeddelande 14 juni 2017

KlaraBos första markförvärv görs i Bjuvs kommun

Det nystartade bostadsföretaget KlaraBo har genomfört sitt första markförvärv.
– Vi har fört och för en dialog med flera skånska kommuner och det känns mycket glädjande att kunna skriva avtal om vårt första markförvärv i Bjuvs kommun för att där uppföra ett 50-tal hyreslägenheter, säger KlaraBos VD Andreas Morfiadakis.

Läs vårt pressmeddelande här

Pressmeddelande 8 juni 2017

Stort intresse för nya bostadsföretaget KlaraBo som satsar på hyresbostäder i tillväxtregioner

Det nystartade bostadsföretaget KlaraBo breddade nyligen sin ägarbas och tog in 65 miljoner kronor. Affärsidén är att uppföra hyresrätter i orter i tillväxtregioner.

Läs vårt pressmeddelande här