Vanliga frågor

Flytta in

Tillträde
Du har rätt att tillträda bostaden på den utsatta inflyttningsdagen kl. 12.00. Skulle inflyttningsdagen inträffa på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag sker inflyttningen nästkommande vardag kl. 12.00.

Besiktning
Vi städbesiktigar alla lägenheter. Är städningen inte tillfredställande kommer den avflyttade hyresgästen bli debiterad för ny städning.

Hämta nycklar
Kontakta förvaltningen för att komma överens om en tid för att kvittera ut nycklarna till lägenheten. När du hämtar nycklarna skall du ta med dig ditt hyreskontrakt, legitimation samt kvitto på inbetald hyra.

Teckna hemförsäkring
Enligt ditt hyreskontrakt skall du själv teckna en hemförsäkring. Har du ingen försäkring kan du bli skyldig att betala ersättning för de kostnader som uppstått i din lägenhet.

Adressändra
Du måste göra en flyttanmälan för att få rätt folkbokföringsadress. Detta görs enkelt via skatteverkets hemsida.

Bredband, TV och telefoni från Telia
KlaraBo har ingått ett avtal med Telia som innebär att varje lägenhet har tillgång till ett basutbud av tv-kanaler som aktiveras genom www.telia.se/aktivera alternativt genom att ringa Telias kundtjänst på 90 200, uppge adress och lägenhetsnummer.
Vill man utöka sitt kanalutbud, skaffa bredband och telefoni kan man göra det genom att ringa Telias kundtjänst. För mer information om produkter och tjänster från Telia besök telia.se

Parkeringsplats
Till många av lägenheterna finns det parkeringsplatser. Vänd dig till förvaltningen för vidare information och hyra.

Autogiroanmälan
Vill du betala din hyra via autogiro?
Fyll i denna blankett och posta den till:

TH Fastighetsutveckling AB
Att: Anna Backer-Meurke
Box 1449
c/o Fastighetssnabben AB
801 39 Gävle