Pressmeddelande 21 decmber 2018

KlaraBo och SBB bildar joint venture
som förvärvar 1 600 lägenheter av SBB

Bostadsföretaget KlaraBo och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) bildar ett JV som förvärvar fastigheter med totalt 1 600 lägenheter på sex orter i Sverige.

Fastigheterna omfattar en total yta om 123 000 kvm och säljs till ett överenskommet fastighetsvärde om 1 375 MSEK. Lägenheterna finns på sex orter i Sverige: Bollnäs, Borlänge, Ludvika, Malmö, Smedjebacken och Sundsvall. JV-bolaget kommer också att arbeta aktivt för att växa genom både förvärv och nyproduktion. Affären innebär att KlaraBo och SBB utökar sitt samarbete utöver den byggrättsutveckling som redan görs i JV-form.

– Detta är en intressant affär ur flera synvinklar, framför allt utifrån KlaraBos nyligen breddade affär, säger Andreas Morfiadakis, VD för KlaraBo. Vi tar över ett större bestånd med övervägande låga hyror och med en större ROT-potential. Vi kan här applicera vår strategi kring förädling tack vare upprustning och renoveringar.

Rådgivare i affären har varit JLL och Lindahls.

För mer information kontakta gärna Andreas Morfiadakis, VD för Klara Bo, 0761-33 16 61.

Om KlaraBo

KlaraBo förvärvar, förädlar, uppför och förvaltar attraktiva bostäder med rimliga hyror. Det gör vi genom att förvärva eller uppföra bostadsfastigheter på tillväxtorter i Sverige. Vid nyproduktion uppför vi snabbt och enkelt bygga kostnadseffektiva och ytsmarta egenutvecklade KlaraBo-hus.

Vi kan effektivt kombinera antalet lägenheter och lägenhetsstorlekar efter kommunens behov. Med vårt flexibla byggsätt kan vi också enkelt anpassa oss till tomternas storlek och utformning. KlaraBo startade sin verksamhet 2016, har huvudkontor i Malmö och agerar över hela landet. Vårt mål är att uppföra 3 000 – 5 000 lägenheter inom fem till sju år.