KlaraBo i Genarp

KlaraBo planerar uppföra 20 lägenheter fördelat på 2Rok och 3Rok.
Byggstart beräknas tidigast ske omkring fjärde kvartalet 2020.
Frågor besvaras på oresund@klarabo.se

Mindre justeringar från skisserna kan förekomma.

Byggstatus

Hyra:
1 Rok: 4 939 kr/mån
2 Rok: 6 586 kr/mån
3 Rok: 8 304 kr/mån
4 Rok: 9 807 kr/mån

Preliminär byggstart:
Etapp 1: Våren 2018
Etapp 2: Sommaren 2018
Etapp 3: Avvaktande

Planerad inflyttning:
Etapp 1: Sommaren 2018
Etapp 2: Hösten/vintern 2018
Etapp 3: Avvaktande

Antal lägenheter:
1 RoK 35 m2
2 RoK 52 m2
3 RoK 72 m2
4 RoK 87 m2
Totalt 54 lägenheter

Parkeringar/bilplatser:
Inom fastigheten

Balkong/terrass/uteplats:
Till de flesta