Malmö den 15 april 2020

Nyproduktioner i Svalöv är nu fullt uthyrda

Bygget av 54 stycken nya klimatsmarta hyreslägenheter i Svalöv följer tidsplanen och slutbesiktningen är gjord.
Inflyttningen kommer ske 1 Maj 2020 enligt planering.

Det är totalt sex hyreshus som kommer att färdigställas, varav det är tolv ettor, arton tvåor, arton treor och sex stycken fyrarumslägenheter.

Nyproduktionen har visat sig varit av stort intresse där samtliga lägenheter är uthyrda meddelar förvaltare Erik Albäck.

För mer information:
Erik Albäck, förvaltare
erik.alback@klarabo.se

OBS. Bilden är endast en illustration, avvikelser kan förekomma.

Om KlaraBo

KlaraBo förvärvar, förädlar, uppför och förvaltar attraktiva bostäder med rimliga hyror. Det gör vi genom att förvärva eller uppföra bostadsfastigheter på tillväxtorter i Sverige. Vid nyproduktion uppför vi snabbt och enkelt bygga kostnadseffektiva och ytsmarta egenutvecklade KlaraBo-hus.

Vi kan effektivt kombinera antalet lägenheter och lägenhetsstorlekar efter kommunens behov. Med vårt flexibla byggsätt kan vi också enkelt anpassa oss till tomternas storlek och utformning. KlaraBo startade sin verksamhet 2016, har huvudkontor i Malmö och agerar över hela landet. Vårt mål är att uppföra 3 000 – 5 000 lägenheter inom fem till sju år.