Malmö den 26 augusti 2020

KlaraBo förvärvar mark i Motala för uppförande av 46 miljövänliga hyreslägenheter

KlaraBo har tecknat avtal om markförvärv med Motala kommun efter att ha vunnit en markanvisningstävling i kommunen. Avsikten är att uppföra 46 miljövänliga hyreslägenheter om 1 – 4 rok i centrala Motala med planerad byggstart hösten 2020 och inflyttning vintern 2021.

Planen är att bygga två bostadshus huvudsakligen i trä om fyra våningar vardera. Lägenheterna kommer att vara mycket energisnåla med en energiförbrukning om endast hälften av de krav Boverket ställer, vilket är i linje med KlaraBos hållbarhetstandard för nyproduktion.

”Vi är glada att kunna erbjuda dessa lägenheter som samtliga är utrustade med balkonger eller uteplats i ett attraktivt läge bara 250 meter ned till strandpromenaden”, säger Andreas Morfiadakis, VD för KlaraBo.

KlaraBo hel- eller deläger samt förvaltar sammanlagt cirka 2 680 hyreslägenheter samt tillhörande lokaler över hela landet, motsvarande cirka 208 000 kvm. Därtill har bolaget byggrätter motsvarande över 1 000 lägenheter i olika planskeden.

För mer information:

Andreas Morfiadakis, VD
0761-33 16 61

Om KlaraBo

KlaraBo förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet men med tyngdpunkt i Skåne. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga hyresfastigheter liksom mark för nyproduktion. Bostäderna är egenutvecklade och ytsmarta vilket bidrar till rimliga hyror.

Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard då byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.