Malmö den 19 november 2020

KlaraBo förvärvar byggrätt i Trelleborg avseende drygt 25 miljövänliga hyreslägenheter

KlaraBo har tecknat avtal med TrelleborgsHem om förvärv av en byggrätt i östra Trelleborg. Byggrätten möjliggör uppförande av drygt 25 lägenheter där byggstart förväntas i 2021.

Byggrätten ligger i direkt anslutning till KlaraBos existerande fastigheter i östra Trelleborg, cirka 2 km från centrum. Planen är att bygga ett bostadshus huvudsakligen i trä om fyra våningar. Lägenheterna kommer att vara mycket energisnåla med en energiförbrukning om endast hälften av de krav Boverket ställer, vilket är i linje med KlaraBos hållbarhetstandard för nyproduktion.

”Trelleborg är en viktig marknad för oss och detta blir ett bra komplement till vårt existerande bestånd i kommunen. Vi tror starkt på Trelleborg där vi är den största privata fastighetsägaren och därför är jag särskilt glad att vi kan tillföra kommunen nyproduktion”, säger Andreas Morfiadakis, VD för KlaraBo.

Detaljplanen har vunnit laga kraft och KlaraBo räknar med att påbörja produktionen under 2021.

KlaraBo hel- eller deläger samt förvaltar sammanlagt cirka 2 680 hyreslägenheter samt tillhörande lokaler över hela landet, motsvarande cirka 208 000 kvm. Därtill har bolaget byggrätter motsvarande över 1 000 lägenheter i olika planskeden.

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD
0761-33 16 61

Om KlaraBo

KlaraBo förvärvar, förädlar, uppför och förvaltar attraktiva bostäder med rimliga hyror. Det gör vi genom att förvärva eller uppföra bostadsfastigheter på tillväxtorter i Sverige. Vid nyproduktion uppför vi snabbt och enkelt bygga kostnadseffektiva och ytsmarta egenutvecklade KlaraBo-hus.

Vi kan effektivt kombinera antalet lägenheter och lägenhetsstorlekar efter kommunens behov. Med vårt flexibla byggsätt kan vi också enkelt anpassa oss till tomternas storlek och utformning. KlaraBo startade sin verksamhet 2016, har huvudkontor i Malmö och agerar över hela landet. Vårt mål är att uppföra 3 000 – 5 000 lägenheter inom fem till sju år.