Malmö den 17 december 2020

KlaraBo förstärker och breddar styrelsens kompetens inom det finansiella området

Vid en extrastämma i KlaraBo har Joacim Sjöberg invalts som ny styrelseledamot efter Andreas Morfiadakis som avgår ur styrelsen för att helt fokusera på verksamheten i egenskap av bolagets vd. Genom invalet av Joacim Sjöberg breddas och förstärks styrelsens kompetens och erfarenhet av finansiering och transaktioner.

Förstärkningen ses som ett viktigt steg i arbetet med att förbereda för den börsnotering som planeras ske i slutet av 2021 eller början av 2022.

Joacim Sjöberg har en bakgrund inom fastighetstransaktioner och investmentbanking med olika chefsbefattningar vid bland andra fastighetsrådgivaren Jones Lang LaSalle, Enskilda Securities och Swedbank där han var Head of Corporate Finance under fem år. Joacim har även varit vice vd i Hemfosa samt sitter i styrelsen för Castellum respektive Wästbygg Gruppen. Joacim har en jur.kand. från Stockholms universitet och är född 1964.

Rekryteringen är ett steg i att göra KlaraBo mer börsfähigt där Joacim tillför värdefull kompetens och gedigen erfarenhet av kapitalmarknaden och börsnoterade fastighetsbolag”, säger Lennart Sten, styrelseordförande i KlaraBo.

För mer information:
Lennart Sten, Styrelseordförande
070 – 697 81 70

Om KlaraBo

KlaraBo förvärvar, förädlar, uppför och förvaltar attraktiva bostäder med rimliga hyror. Det gör vi genom att förvärva eller uppföra bostadsfastigheter på tillväxtorter i Sverige. Vid nyproduktion uppför vi snabbt och enkelt bygga kostnadseffektiva och ytsmarta egenutvecklade KlaraBo-hus.

Vi kan effektivt kombinera antalet lägenheter och lägenhetsstorlekar efter kommunens behov. Med vårt flexibla byggsätt kan vi också enkelt anpassa oss till tomternas storlek och utformning. KlaraBo startade sin verksamhet 2016, har huvudkontor i Malmö och agerar över hela landet. Vårt mål är att uppföra 3 000 – 5 000 lägenheter inom fem till sju år.