KlaraBo fastställer nya mål och uppdaterad strategi

Styrelsen i KlaraBo har fastställt nya mål och en uppdaterad strategi med fokus på tillväxt och värdeskapande åtgärder. De nya målen ska ses i ljuset av den börsnotering som planeras ske i slutet av 2021 eller i början av 2022.

KlaraBo rekryterar Evert Rydell som ny Områdeschef Skåne

Evert Rydell har av KlaraBo utsetts till ny Områdeschef Skåne. Skåne är det enskilt största av KlaraBos regionala förvaltningsområden omfattande cirka 1.200 lägenheter och cirka 20.000 kvm lokaler med främst statliga och kommunala hyresavtal. Evert kommer närmast från en motsvarande position vid Victoria Park och tillträder sin nya tjänst under april månad 2021.

KlaraBo rekryterar Jenny Appenrodt som CFO

KlaraBo rekryterar Jenny Appenrodt till posten som CFO. Jenny kommer närmast från KKR:s portföljbolag Hilding Anders där hon arbetat som finanschef de senaste sju åren. KKR är ett av världens största riskkapitalbolag. Dessförinnan har hon haft flera ledande finans- och ekonomibefattningar bland annat på sport- och friluftskoncernen Thule.

KlaraBo förvärvar drygt 800 hyreslägenheter i Trelleborg av AB TrelleborgsHem

KlaraBo har tecknat avtal med det kommunala bostadsbolaget AB TrelleborgsHem om förvärv av 27 fastigheter med 807 hyreslägenheter samt tillhörande lokaler. Förvärvet görs till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1 Mdr kronor. Beståndet uppfördes till stor del under 1940–60 talen och omfattar knappt 67 400 kvm uthyrbar area till ett hyresvärde om cirka 74,5 Mkr.