Förvärv av hyresfastigheter

KlaraBo förvärvar, förädlar och förvaltar hyresbostäder med utvecklingspotential på tillväxtorter. Vår successiva upprustning av lägenheterna sker i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. De värdeskapande fastighetsförbättringar vi genomför minskar drift- och underhållskostnader, och ökar hyresintäkterna. Genom ett hållbart förvaltnings- och förädlingsarbete vill vi maximera kundnyttan och bidra till att öka bostadsområdenas attraktion.

Förädling

Vår successiva upprustning av lägenheterna sker i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. De värdeskapande fastighetsförbättringar vi genomför minskar drift- och underhållskostnader, och ökar hyresintäkterna.

Våra trivsel- och värdeökande förbättringar innefattar exempelvis:
• badrumsrenoveringar
• parkettgolv
• gårdsrenoveringar
• smartare underhåll
• säkerhetsdörrar och inpasseringssystem.