Integritetspolicy för KlaraBo Sverige AB

Denna integritetspolicy förklarar hur KlaraBo Sverige AB behandlar dina personuppgifter.

1 PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Den juridiska person som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är:
KlaraBo Sverige AB Orgnr: 559029–2727 Hyllie Stationtorg 2 215 32 Malmö info@klarabo.se

2 PERSONUPPGIFTSBITRÄDE
KlaraBo använder sig av biträden i vissa frågor rörande personuppgifter. Ett biträdesavtal reglerar ansvaret mellan parterna.

3 ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER
Vi använder dina personuppgifter i huvudsak för att administrera Kund -och hyresregister samt av följande ändamål:

a) Tillhandahållande av tjänster: Personuppgifter används till att kontakta dig i anledning av sökande eller befintlig hyresgäst hos KlaraBo, vilket även inkluderar de bolag KlaraBo äger.

b) Marknadsföring: Personuppgifter används för marknadsföringsrelaterade ändamål, bland annat till att anpassa vår kommunikation med dig med hänsyn till dina intresse- och fokusområden och till att skicka dig relevant information i form av bland annat nyhetsbrev.

c) Optimering av användarupplevelsen på hemsidan: Personuppgifter samlas in genom din användning av vår hemsida. Dessa uppgifter använder vi till att optimera användarupplevelsen på vår hemsida och de tjänster vi erbjuder. Se närmare om detta i vår cookiepolicy.

d) Statistik: Personuppgifter används till att sammanställa statistik över användningen av vår hemsida.

4 KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Vi samlar in följande uppgifter om dig för behandling med anledning av nedanstående ändamål: a) Tillhandahållande av våra tjänster i. Personuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, Personnummer, årslön. b) Marknadsföring i. Personuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer. c) Optimering av användarupplevelsen på hemsidan: i. Personuppgifter: Onlineidentifikationer såsom IP-adresser och cookies.

5 KÄLLOR
När vi samlar in information från andra källor än dig, kan dessa källor vara: a) Kreditupplysningsföretag (UC). b) Angivna referenser från dig.

6 LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLIGNEN AV PERSONUPPGIFTER
KlaraBo behandlar endast de personuppgifter som är direkt kopplade till vår roll som hyresvärd och de kringtjänster som denna roll medför.

7 UTLÄMNING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare: a) Leverantörer och återförsäljare, som vi samarbetar med och som supporterar vår verksamhet (såsom tjänsteleverantörer, teknisk support, leveranstjänster och finansinstitut). b) Koncernen eller företagsgruppen. c) Offentliga myndigheter.

8 LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER KlaraBo lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt enligt avsnitt 6 och gällande lagstiftning. Därefter kommer personuppgifterna raderas eller avidentifieras. Personuppgifter kommer lagras så länge ett avtalsförhållande består.

9 INTRESSEANMÄLAN VID NYPRODUKTION
KlaraBo samlar in och behandlar de personuppgifter som behövs för att kunna kontakta dig som är intresserad av våra nyproduktioner. De personuppgifter som vi hanterar är endast personuppgifter som du själv lämnar till oss.

10 OBLIGATORISKA UPPLYSNINGAR VID INTRESSEANMÄLAN
Uppgifterna om markerade med * i intresseanmälan är obligatoriska. Om du inte tillhandahåller dessa uppgifter hanterar KlaraBo inte den intresseanmälan.

11 DINA RÄTTIGHETER
Du har följande rättigheter:

  • Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av eller radering av dina personuppgifter.
  • Du har också rätt att motsätta dig behandling av personuppgifter och få behandlingen av dina personuppgifter begränsad.
  • I synnerhet har du en ovillkorlig rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.
  • Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Ditt tillbakadragande kommer dock inte att påverka lagligheten av behandlingen av personuppgifter som utförts före tidpunkten då du drog tillbaka ditt samtycke.
  • Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du tillhandahållit, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan alltid ge in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, t.ex. Datatilsynet/Datainspektionen. Du kan utöva dina rättigheter genom begäran via email, info@klarabo.se.

Det kan finnas villkor för eller begränsningar av dessa rättigheter. Det är därför inte säkert att du till exempel har rätt till dataportabilitet i det specifika fallet – det beror på behandlingsaktivitetens specifika omständigheter.

Har du frågor gällande KlaraBo’s hantering av personuppgifter kan du vända dig till info@klarabo.se

Senast uppdaterad: 2018-05-22