KlaraBo förstärker och breddar styrelsens kompetens inom det finansiella området

KlaraBo förstärker och breddar styrelsens kompetens inom det finansiella området

Vid en extrastämma i KlaraBo har Joacim Sjöberg invalts som ny styrelseledamot efter Andreas Morfiadakis som avgår ur styrelsen för att helt fokusera på verksamheten i egenskap av bolagets vd. Genom invalet av Joacim Sjöberg breddas och förstärks styrelsens kompetens och erfarenhet av finansiering och transaktioner.

Förstärkningen ses som ett viktigt steg i arbetet med att förbereda för den börsnotering som planeras ske i slutet av 2021 eller början av 2022.

Joacim Sjöberg har en bakgrund inom fastighetstransaktioner och investmentbanking med olika chefsbefattningar vid bland andra fastighetsrådgivaren Jones Lang LaSalle, Enskilda Securities och Swedbank där han var Head of Corporate Finance under fem år. Joacim har även varit vice vd i Hemfosa samt sitter i styrelsen för Castellum respektive Wästbygg Gruppen. Joacim har en jur.kand. från Stockholms universitet och är född 1964.

Rekryteringen är ett steg i att göra KlaraBo mer börsfähigt där Joacim tillför värdefull kompetens och gedigen erfarenhet av kapitalmarknaden och börsnoterade fastighetsbolag”, säger Lennart Sten, styrelseordförande i KlaraBo.

För mer information:

Andreas Morfiadakis, VD
andreas.morfiadakis@klarabo.se
0761-33 16 61

Om KlaraBo

KlaraBo förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet men med tyngdpunkt i Skåne. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga hyresfastigheter liksom mark för nyproduktion.

Bostäderna är egenutvecklade och ytsmarta vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard då byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Se fler nyheter från Klarabo

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021

Skapad av Crello AB