KlaraBo förvärvar 74 hyreslägenheter i centrala Helsingborg

KlaraBo förvärvar 74 hyreslägenheter i centrala Helsingborg

KlaraBo har tecknat avtal om att förvärva 74 hyreslägenheter i Tågaborg i centrala Helsingborg. Beståndet uppfördes i början av 1950-talet och omfattar knappt 5 100 kvm uthyrbar area till ett hyresvärde om cirka 5,4 Mkr.

”Tågaborg är ett mycket attraktivt och populärt bostadsområde med närhet till både hav och centrum. Jag är glad att kunna bredda vår portfölj med dessa fastigheter samtidigt som vi ser stor potential att förädla beståndet”, säger Andreas Morfiadakis, VD för KlaraBo.

Fastigheterna håller generellt god standard sett till tekniska installationer och det yttre medan övriga delar präglas av originalstandard. Förutom standardhöjningar avser KlaraBo att utvärdera möjligheter till förtätning av beståndet.

Tillträde beräknas till den 2 december.

Efter förvärvet förvaltar KlaraBo cirka 1 820 hyreslägenheter i eget bestånd. Därtill har bolaget ytterligare 110 hyreslägenheter under produktion med planerad inflyttning under andra kvartalet 2020.

För mer information:

Andreas Morfiadakis, VD
andreas.morfiadakis@klarabo.se
0761-33 16 61

Om KlaraBo

KlaraBo förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet men med tyngdpunkt i Skåne. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga hyresfastigheter liksom mark för nyproduktion.

Bostäderna är egenutvecklade och ytsmarta vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard då byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Se fler nyheter från Klarabo

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021

Skapad av Crello AB