KlaraBo förvärvar byggrätt i Trelleborg avseende drygt 25 miljövänliga hyreslägenheter

KlaraBo förvärvar byggrätt i Trelleborg avseende drygt 25 miljövänliga hyreslägenheter

KlaraBo har tecknat avtal med TrelleborgsHem om förvärv av en byggrätt i östra Trelleborg. Byggrätten möjliggör uppförande av drygt 25 lägenheter där byggstart förväntas i 2021.

Byggrätten ligger i direkt anslutning till KlaraBos existerande fastigheter i östra Trelleborg, cirka 2 km från centrum. Planen är att bygga ett bostadshus huvudsakligen i trä om fyra våningar. Lägenheterna kommer att vara mycket energisnåla med en energiförbrukning om endast hälften av de krav Boverket ställer, vilket är i linje med KlaraBos hållbarhetstandard för nyproduktion.

”Trelleborg är en viktig marknad för oss och detta blir ett bra komplement till vårt existerande bestånd i kommunen. Vi tror starkt på Trelleborg där vi är den största privata fastighetsägaren och därför är jag särskilt glad att vi kan tillföra kommunen nyproduktion”, säger Andreas Morfiadakis, VD för KlaraBo.

Detaljplanen har vunnit laga kraft och KlaraBo räknar med att påbörja produktionen under 2021.

KlaraBo hel- eller deläger samt förvaltar sammanlagt cirka 2 680 hyreslägenheter samt tillhörande lokaler över hela landet, motsvarande cirka 208 000 kvm. Därtill har bolaget byggrätter motsvarande över 1 000 lägenheter i olika planskeden.

För mer information:

Andreas Morfiadakis, VD
andreas.morfiadakis@klarabo.se
0761-33 16 61

Om KlaraBo

KlaraBo förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet men med tyngdpunkt i Skåne. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga hyresfastigheter liksom mark för nyproduktion.

Bostäderna är egenutvecklade och ytsmarta vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard då byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Se fler nyheter från Klarabo

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021

Skapad av Crello AB