KlaraBo förvärvar drygt 800 hyreslägenheter i Trelleborg av AB TrelleborgsHem

KlaraBo förvärvar drygt 800 hyreslägenheter i Trelleborg av AB TrelleborgsHem

KlaraBo har tecknat avtal med det kommunala bostadsbolaget AB TrelleborgsHem om förvärv av 27 fastigheter med 807 hyreslägenheter samt tillhörande lokaler. Förvärvet görs till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1 Mdr kronor. Beståndet uppfördes till stor del under 1940–60 talen och omfattar knappt 67 400 kvm uthyrbar area till ett hyresvärde om cirka 74,5 Mkr.

Beståndet utgörs till cirka 75 procent av bostäder där samtliga bostäder är uthyrda. Den kommersiella ytan förhyrs till 90 procent av offentlig verksamhet med en genomsnittlig viktad löptid om 6,3 år.

”Jag är glad att kunna välkomna våra nya hyresgäster i Trelleborg till KlaraBo. Genom förvärvet blir KlaraBo den största privata hyresvärden i Trelleborg. Samtidigt blir KlaraBo väsentligt större vilket gör oss till en än mer intressant motpart inför vår fortsatta tillväxtresa”, säger Andreas Morfiadakis, VD för KlaraBo.

Trelleborg är en attraktiv tillväxtort med stora pågående stadsutvecklingsprojekt inom infrastruktur och näringsliv, inklusive flytt av färjeterminalen. Goda tågförbindelser med Malmö och Köpenhamn samt närhet till två flygplatser bidrar till att göra Trelleborg attraktivt.

”Vi är glada över att kunna sälja till KlaraBo som har visat en tydlig vilja att satsa i Trelleborg. Med KlaraBo får vi en ägare som tar ett långsiktigt ansvar för både drift och skötsel, men samtidigt också för den fortsatta kontakten med hyresgästerna”, säger Pia Jönsson VD på TrelleborgsHem.

KlaraBo avser att etablera ett förvaltningskontor i Trelleborg som får ansvar för att förvalta hela KlaraBos bestånd i Skåne. KlaraBo äger sedan tidigare ett knappt hundratal bostäder i Trelleborg och är väl införstått med lokala förhållanden.

”Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Trelleborgs kommun. Med ett helhetsperspektiv är KlaraBos ambition att långsiktigt kunna ta ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar för alla våra bostadsområden. Allt i syfte att skapa trevliga och attraktiva bostadsområden som vi är stolta över”, tillägger Andreas Morfiadakis. 

KlaraBo finansierar affären genom den nyligen genomförda nyemissionen, banklån samt eget kapital. Transaktionen innehåller inga finansieringsvillkor. Tillträde sker den 1 juli.

Efter förvärvet hel- eller deläger samt förvaltar KlaraBo sammanlagt 2 680 hyreslägenheter samt tillhörande lokaler över hela landet, motsvarande cirka 208 000 kvm. Därtill har bolaget byggrätter motsvarande över 1 000 lägenheter i olika planskeden.

Advokatfirman Lindahl har varit legal och skattejuridisk rådgivare i affären.

Då KlaraBo långsiktigt ser goda tillväxtmöjligheter har bolaget i syfte att finansiera fortsatt tillväxt börjat förbereda en ägarspridning där notering 2021-2022 är ett alternativ.

För mer information:

Andreas Morfiadakis, VD
andreas.morfiadakis@klarabo.se
0761-33 16 61

Om KlaraBo

KlaraBo förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet men med tyngdpunkt i Skåne. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga hyresfastigheter liksom mark för nyproduktion.

Bostäderna är egenutvecklade och ytsmarta vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard då byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Se fler nyheter från Klarabo

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021

Skapad av Crello AB