KlaraBo gör markförvärv i Svalövs kommun

KlaraBo gör markförvärv i Svalövs kommun

Bostadsföretaget KlaraBo genomför markförvärv i Svalövs kommun.

– Vi för en intensiv dialog med flera skånska kommuner och det är mycket glädjande att vi nu kan genomföra ytterligare ett intressant markförvärv, den här gången i Svalövs kommun med målet att där uppföra hyreslägenheter, säger KlaraBos VD Andreas Morfiadakis.

– Det är både trevligt och viktigt att kunna genomföra denna offensiva satsning tillsammans med KlaraBo för att uppföra fastigheter för hyresbostäder här, säger Olof Röstin, ordförande i Svalövs kommuns samhällsbyggnadsnämnd. Det visar att det finns en stark tro på Svalövs kommun, tillväxten och framtiden här.

Under sommaren genomförde KlaraBo sitt första markförvärv, då i Bjuvs kommun.

– Nästan samtliga Sveriges kommuner har bostadsbrist och framför allt finns det för få hyresbostäder, säger Andreas Morfiadakis. KlaraBos affärsidé är att uppföra ytsmarta och attraktiva hyresbostäder med rimliga hyror. Vi förvärvar markområden i orter i tillväxtregioner och uppför egenutvecklade, unika KlaraBo-hus av hög kvalitet. Vårt mål är att uppföra mellan 3 000 och 5 000 lägenheter inom fem till sju år och detta förvärv av mark i Svalöv är ett viktigt steg för att nå det målet.

För mer information:

Andreas Morfiadakis, VD
andreas.morfiadakis@klarabo.se
0761-33 16 61

Om KlaraBo

KlaraBo förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet men med tyngdpunkt i Skåne. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga hyresfastigheter liksom mark för nyproduktion.

Bostäderna är egenutvecklade och ytsmarta vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard då byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Se fler nyheter från Klarabo

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021

Skapad av Crello AB