Pressmeddelande 7 september 2018

KlaraBo har fått bygglov att uppföra
54 lägenheter i Svalövs kommun

Bostadsföretaget KlaraBo har fått bygglov att uppföra 54 lägenheter i sex flerbostadshus om två plan i Svalövs kommun.

KlaraBo har haft verksamhet i drygt ett år och har redan färdiga lägenheter i Bjuv där de första hyresgästerna flyttade in
1 september i år.

– Det finns en mycket stark efterfrågan på hyresbostäder med låga hyror i hela Sverige. Vi förvärvar markområden i orter i tillväxtregioner och uppför egenutvecklade och unika KlaraBo-hus av hög kvalitet. Vårt mål är att uppföra mellan 3 000 och 5 000 lägenheter inom fem till sju år och lägenheterna i Svalöv är ett viktigt steg för att nå det målet.

KlaraBo startar nu upphandling av entreprenaden för fastigheterna i Svalöv och om allt löper på enligt bolagets planer ska det finnas inflyttningsklara lägenheter under inledningen av det andra kvartalet 2019.

Förutom i Svalöv har KlaraBo projekt i Bjuv, Borlänge, Falun, Hässleholm, Höganäs, Karlshamn, Karlskrona, Karlstad, Kävlinge, Motala och Sundsvall.

För mer information kontakta gärna Andreas Morfiadakis, VD för Klara Bo, 0761-33 16 61.

Om KlaraBo

KlaraBo uppför och förvaltar attraktiva bostäder med rimliga hyror. Det gör vi genom att förvärva tomter på natursköna områden och sedan snabbt och enkelt bygga kostnadseffektiva och ytsmarta egenutvecklade KlaraBo‑hus.

Vi kan effektivt kombinera antalet lägenheter och lägenhetsstorlekar efter kommunens behov. Med vårt flexibla byggsätt kan vi också enkelt anpassa oss till tomternas storlek och utformning. KlaraBo startade sin verksamhet 2016, har huvudkontor i Malmö och agerar över hela landet. Vårt mål är att uppföra 3 000 – 5 000 lägenheter inom fem till sju år.