KlaraBo och SBB i joint venture för att uppföra cirka 650 hyresbostäder på sex orter

KlaraBo och SBB i joint venture för att uppföra cirka 650 hyresbostäder på sex orter

Bostadsföretaget KlaraBo har skrivit ett avtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), SBB, om att bilda ett joint venture med syfte att uppföra hyresbostäder på sex orter i Sverige. Totalt omfattar affären byggrätter om cirka 50 000 kvm BTA och med avtalet tar KlaraBo ytterligare ett stort steg i sin strategi att förvärva tomter för att uppföra hyresbostäder med attraktiva hyror.

Affären möjliggör uppförande av trivsamma bostäder till lägre hyror i ett läge där det råder brist på denna typ av hyresrätter. Affären underlättas också av det statliga investeringsstödet som kommer att utnyttjas i projekten. Avtalet omfattar byggrätter på sex orter: Kävlinge (20 000 kvm BTA), Karlstad, (10 000 kvm BTA), Borlänge, (5 000 kvm BTA), Karlshamn, (5 000 kvm BTA), Motala, (5 000 kvm BTA) och Sundsvall (5 000 kvm BTA).

– Avtalet är ett mycket viktigt steg i KlaraBos fortsatta och offensiva utveckling och innebär att vi blir en större aktör i Sverige, säger företagets VD Andreas Morfiadakis. Totalt bedömer vi att vi har möjlighet att uppföra cirka 650 hyreslägenheter på de sex orterna.

Detta är den andra affären mellan de två bolagen på kort tid och innebär att KlaraBo och SBB tillsammans nu utvecklar hyresrätter om totalt cirka 70 000 kvm BTA på nio orter.

– Vi är glada att vi nu utökar samarbetet med KlaraBo genom att sälja in egenutvecklade byggrätter i anslutning till befintliga kassaflödesfastigheter på sex orter för att utveckla hyresrätter med investeringsstöd, kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ).

I och med detta joint venture-avtal har KlaraBo aktiviteter på elva orter i Sverige. Förutom de sex som ingår i ovanstående joint venture med SBB har företaget projekt i Bjuv, Falun, Höganäs, Karlskrona samt Svalöv.

För mer information:

Andreas Morfiadakis, VD
andreas.morfiadakis@klarabo.se
0761-33 16 61

Om KlaraBo

KlaraBo förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet men med tyngdpunkt i Skåne. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga hyresfastigheter liksom mark för nyproduktion.

Bostäderna är egenutvecklade och ytsmarta vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard då byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Se fler nyheter från Klarabo

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021

Skapad av Crello AB