KlaraBo tillförs cirka 330 Mkr efter en nyemission till främst befintliga aktieägare

KlaraBo tillförs cirka 330 Mkr efter en nyemission till främst befintliga aktieägare

KlaraBo Sverige AB tillförs 328 Mkr efter en nyemission till främst befintliga aktieägare. Emissionslikviden säkerställer fortsatt tillväxt inom nyproduktion av hyresrätter, förvärv av förvaltningsfastigheter samt fortsatt förädling av befintligt fastighetsbestånd.

Då den ursprungliga nyemissionen övertecknades valde styrelsen att utnyttja ett befintligt bemyndigande om nyemission för att tillmötesgå det stora intresset.

”Att vi på egen hand lyckas genomföra en relativt stor nyemission i det här marknadsklimatet visar att vi har ett solitt förtroende i ägarkretsen vilket är oerhört glädjande. I samband med emissionen har några få nya kapitalstarka externa aktieägare tillkommit som kan stötta bolaget framgent”, säger Andreas Morfiadakis, VD för KlaraBo.

”Emissionen syftar till att finansiera fortsatt tillväxt inom vår nyproduktion av hyresrätter, förvärv av förvaltningsfastigheter samt förädling av befintliga fastigheter. Vi ser fortsatt intressanta förvärvsmöjligheter”, tillägger Andreas Morfiadakis.

KlaraBo har ett 40-tal aktieägare. Flera av KlaraBos större ägare har varit eller är verksamma inom finans- och fastighetsbranschen. Till de större ägarna hör Pensionskassan SHB Försäkringsförening. Genom nyemissionen har bland andra investmentbolaget Investment AB Spiltan tillkommit som nya ägare med sin långsiktiga investeringshorisont.

Då KlaraBo långsiktigt ser goda tillväxtmöjligheter har bolaget i syfte att finansiera fortsatt tillväxt börjat förbereda en ägarspridning där notering 2021–2022 är ett alternativ.

KlaraBo hel- eller deläger samt förvaltar sammanlagt cirka 1 820 hyreslägenheter. Därtill har bolaget byggrätter motsvarande över 1 000 lägenheter i olika planskeden.

För mer information:

Andreas Morfiadakis, VD
andreas.morfiadakis@klarabo.se
0761-33 16 61

Om KlaraBo

KlaraBo förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet men med tyngdpunkt i Skåne. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga hyresfastigheter liksom mark för nyproduktion.

Bostäderna är egenutvecklade och ytsmarta vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard då byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Se fler nyheter från Klarabo

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021

Skapad av Crello AB