Ledning och styrelse

Vår ledning har bred erfarenhet från fastighetssektorn och stöttas av en välmeriterad styrelse.

Ledning och styrelse för Klarabo Sverige AB

Bolagets vd ansvarar för den löpande förvaltningen av verksamheten i enlighet med styrelsens anvisningar och beslut.

Till sin hjälp har vd en erfaren ledningsgrupp bestående av olika chefer från bolaget. Se samtliga medlemmar av både ledningen och styrelsen nedan.

Hitta ditt boende via oss

Ledning

Andreas Morfiadakis

VD

Jenny Appenrodt

CFO

Jimmy Larsson

Fastighetschef

Joakim Backström

Nyproduktionschef

Magnus Johansson

Affärsutvecklingschef

Styrelse

Lennart Sten

Styrelseordförande

Anders Pettersson

Styrelseledamot

Håkan Sandberg

Styrelseledamot

Joacim Sjöberg

Styrelseledamot

Lulu Gylleneiden

Styrelseledamot

Mats Johansson

Styrelseledamot

Sophia Mattsson-Linnala

Styrelseledamot

Per Håkan Börjesson

Styrelseledamot

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021

Skapad av Crello AB