Nyheter och Pressmeddelanden

Pressmeddelande 22 februari 2019

Klarabo utökar organisationen

Klarabo har utökat organisationen med tre nya medarbetare.

Jimmy Larsson har anställts som ny fastighetschef. Han kommer närmast från motsvarande funktion inom Brogripen Syd. Han har tidigare bland annat varit förvaltningsansvarig för Ikano Bostad i Öresundsregionen samt verksamhetsansvarig för Riksbyggen i Trelleborg. Läs vårt pressmeddelande här.

Pressmeddelande 21 december 2018

KlaraBo och SBB bildar joint venture
som förvärvar 1 600 lägenheter av SBB

Bostadsföretaget KlaraBo och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) bildar ett JV som förvärvar fastigheter med totalt 1 600 lägenheter på sex orter i Sverige. Läs vårt pressmeddelande här

Pressmeddelande 13 december 2018

KlaraBo förvärvar hyresfastigheter med totalt 96 lägenheter av TrelleborgsHem

Bostadsföretaget KlaraBo har förvärvat hyresfastigheter av TrelleborgsHem, Trelleborgs kommunala bostadsbolag. Totalt handlar det om 96 lägenheter i välskötta fastigheter byggda i slutet av 1960-talet. Läs vårt pressmeddelande här

Pressmeddelande 12 december 2018

KlaraBo gör nyemission om 287 Mkr och breddar verksamheten

Fastighetsbolaget KlaraBo har tagit in 287 miljoner kronor i en nyemission. Syftet är att bredda verksamheten från fokus på nyproduktion till att även förvärva befintliga hyresbostäder med utvecklingspotential. Läs vårt pressmeddelande här

Pressmeddelande 7 september 2018

KlaraBo har fått bygglov att uppföra 54 lägenheter i Svalövs kommun

Bostadsföretaget KlaraBo har fått bygglov att uppföra 54 lägenheter i sex flerbostadshus om två plan i Svalövs kommun. Läs vårt pressmeddelande här

Pressmeddelande 25 juni 2018

KlaraBo får marktilldelning i Hässleholm för att uppföra cirka 60 hyresbostäder

Bostadsföretaget KlaraBo har erhållit tilldelning av två markområden i bostadsområdet Björklunda i Hässleholms kommun. Tilldelningen omfattar byggrätter om cirka 4 900 kvm BTA där KlaraBo kommer att uppföra cirka 60 hyresbostäder. Läs vårt pressmeddelande här

Pressmeddelande 21 juni 2018

KlaraBo och SBB i joint venture för att uppföra cirka 650 hyresbostäder på sex orter

Bostadsföretaget KlaraBo har skrivit ett avtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), SBB, om att bilda ett joint venture med syfte att uppföra hyresbostäder på sex orter i Sverige. Totalt omfattar affären byggrätter om cirka 50 000 kvm BTA och med avtalet tar KlaraBo ytterligare ett stort steg i sin strategi att förvärva tomter för att uppföra hyresbostäder med attraktiva hyror. Läs vårt pressmeddelande här

Pressmeddelande 5 juni 2018

KlaraBo har inlett byggandet av totalt 54 lägenheter i Bjuv

Bostadsföretaget KlaraBo satte i veckan spaden i marken och inledde uppförandet av företagets första hyreslägenheter. I Tibbarp, ett av de mest intressanta och natursköna områdena i Bjuvs kommun, planerar företaget att uppföra totalt 54 lägenheter fördelade på sex tvåvåningsfastigheter. Läs vårt pressmeddelande här

Pressmeddelande 12 april 2018

KlaraBo förvärvar byggrätter och inleder joint venture med SBB

Bostadsföretaget KlaraBo gör en gemensam affär med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), SBB, om uppförande av hyresrätter i Höganäs, Karlskrona och Falun. KlaraBo går därmed vidare med sin konsekventa strategi att förvärva tomter för uppförande av hyresbostäder med attraktiva hyror. Totalt omfattar affären byggrätter om cirka 20 000 kvm BTA. Byggrätterna ska utvecklas med hyresrätter med lägre hyror, i linje med KlaraBos strategi. Läs vårt pressmeddelande här

Pressmeddelande 27 mars 2018

Styrelsen i KlaraBo förstärks med tre personer

Bostadsföretaget KlaraBo förstärkte vid årsstämman sin styrelse med tre ledamöter; Lennart Sten, Göran Holm och Lulu Gylleneiden. Sedan tidigare sitter Mats Johansson, Andreas Morfiadakis och Anders Pettersson i styrelsen. Samtliga nya ledamöter har en bred och lång erfarenhet av bygg- och fastighetsbranschen. Läs vårt pressmeddelande här

Pressmeddelande 9 oktober 2017

Pensionskassan SHB Försäkringsförening investerar 50 miljoner kronor i KlaraBo Sverige AB

Bostadsföretaget KlaraBo får in Pensionskassan SHB Försäkringsförening som ny ägare. Pensionskassan investerar 50 miljoner kronor i bolaget. – Det är oehört glädjande för KlaraBo att vi får in en stor institutionell ägare av hög kvalitet i denna fas av bolagets utveckling, säger KlaraBos VD Andreas Morfiadakis. Det gör att bolaget får ytterligare en stabil, långsiktig ägare och att vi ökar vår finansiella kapacitet så att vi kan utveckla bolaget vidare i enlighet med våra mål. Läs vårt pressmeddelande här

Pressmeddelande 4 september 2017

KlaraBo gör markförvärv i Svalövs kommun

Bostadsföretaget KlaraBo genomför markförvärv i Svalövs kommun. – Vi för en intensiv dialog med flera skånska kommuner och det är mycket glädjande att vi nu kan genomföra ytterligare ett intressant markförvärv, den här gången i Svalövs kommun med målet att där uppföra hyreslägenheter, säger KlaraBos VD Andreas Morfiadakis. Läs vårt pressmeddelande här

Pressmeddelande 14 juni 2017

KlaraBos första markförvärv görs i Bjuvs kommun

Det nystartade bostadsföretaget KlaraBo har genomfört sitt första markförvärv. – Vi har fört och för en dialog med flera skånska kommuner och det känns mycket glädjande att kunna skriva avtal om vårt första markförvärv i Bjuvs kommun för att där uppföra ett 50-tal hyreslägenheter, säger KlaraBos VD Andreas Morfiadakis. Läs vårt pressmeddelande här

Pressmeddelande 8 juni 2017

Stort intresse för nya bostadsföretaget KlaraBo som satsar på hyresbostäder i tillväxtregioner

Det nystartade bostadsföretaget KlaraBo breddade nyligen sin ägarbas och tog in 65 miljoner kronor. Affärsidén är att uppföra hyresrätter i orter i tillväxtregioner. Läs vårt pressmeddelande här