Nyproduktioner i Svalöv är nu fullt uthyrda

Nyproduktioner i Svalöv är nu fullt uthyrda

Bygget av 54 stycken nya klimatsmarta hyreslägenheter i Svalöv följer tidsplanen och slutbesiktningen är gjord. Inflyttningen kommer ske 1 Maj 2020 enligt planering.

Det är totalt sex hyreshus som kommer att färdigställas, varav det är tolv ettor, arton tvåor, arton treor och sex stycken fyrarumslägenheter.

Nyproduktionen har visat sig varit av stort intresse där samtliga lägenheter är uthyrda meddelar förvaltare Erik Albäck.

För mer information:

Erik Albäck, Förvaltare
erik.alback@klarabo.se
0761-33 16 61

Om KlaraBo

KlaraBo förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet men med tyngdpunkt i Skåne. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga hyresfastigheter liksom mark för nyproduktion.

Bostäderna är egenutvecklade och ytsmarta vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard då byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Se fler nyheter från Klarabo

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021

Skapad av Crello AB