Pressmeddelande 14 juni 2017

KlaraBos första markförvärv görs i Bjuvs kommun

Det nystartade bostadsföretaget KlaraBo har genomfört sitt första markförvärv.
– Vi har fört och för en dialog med flera skånska kommuner och det känns mycket glädjande att kunna skriva avtal om vårt första markförvärv i Bjuvs kommun för att där uppföra ett 50-tal hyreslägenheter, säger KlaraBos VD Andreas Morfiadakis.

– Det är väldigt roligt att KlaraBo nu förvärvar mark i Bjuv för att uppföra fastigheter för hyresbostäder här, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Månsson. Det visar att det finns en stark tro på Bjuvs kommun och framtiden här.

– Bostadsbristen är utbredd i hela landet och det finns för få hyresbostäder, säger Andreas Morfiadakis. KlaraBos affärsidé är att uppföra ytsmarta och attraktiva hyresbostäder med rimliga hyror. Vi förvärvar markområden i orter i tillväxtregioner och uppför egenutvecklade, unika KlaraBo-hus av hög kvalitet. Vårt mål är att uppföra mellan 3 000 och 5 000 lägenheter inom fem till sju år. Målet är att lägenheterna i Bjuv ska vara klara för inflyttning i början av 2018.

För mer information kontakta gärna Andreas Morfiadakis, VD för Klara Bo, 0761-33 16 61