Pressmeddelande 9 oktober 2017

Pensionskassan SHB Försäkringsförening
investerar 50 miljoner kronor i KlaraBo Sverige AB

Bostadsföretaget KlaraBo får in Pensionskassan SHB Försäkringsförening som ny ägare. Pensionskassan investerar 50 miljoner kronor i bolaget.

– Det är oehört glädjande för KlaraBo att vi får in en stor institutionell ägare av hög kvalitet i denna fas av bolagets utveckling, säger KlaraBos VD Andreas Morfiadakis. Det gör att bolaget får ytterligare en stabil, långsiktig ägare och att vi ökar vår finansiella kapacitet så att vi kan utveckla bolaget vidare i enlighet med våra mål.

– Nästan samtliga Sveriges kommuner har bostadsbrist och framför allt finns det för få hyresbostäder. Vi tror därför starkt på KlaraBos affärsidé att uppföra ytsmarta och attraktiva hyresbostäder med rimliga hyror, säger Håkan Sandberg, styrelseledamot i Pensionskassan SHB Försäkringsförening.

– Vi förvärvar markområden i orter i tillväxtregioner och uppför egenutvecklade, unika KlaraBo-hus av hög kvalitet, säger Andreas Morfiadakis. Vårt mål är att uppföra mellan 3 000 och 5 000 lägenheter inom fem till sju år.

Under sommaren genomförde KlaraBo sitt första markförvärv, då i Bjuvs kommun i Skåne. För ett par veckor sedan följde bolaget upp med ytterligare ett förvärv av mark i Skåne, då i Svalövs kommun. Bolaget för en fortsatt nära dialog om markförvärv. KlaraBo har som mål att genomföra en börsnotering av bolaget under 2018.

För mer information kontakta gärna Andreas Morfiadakis, VD för Klara Bo, 0761-33 16 61.

Om KlaraBo

KlaraBo uppför och förvaltar attraktiva bostäder med rimliga hyror. Det gör vi genom att förvärva tomter på natursköna områden i orter i tillväxtregioner och sedan snabbt och enkelt bygga kostnadseffektiva och ytsmarta egenutvecklade KlaraBo-­‐‑hus.

Vi kan effektivt kombinera antalet lägenheter och lägenhetsstorlekar efter kommunens behov. Med vårt flexibla byggsätt kan vi också enkelt anpassa oss till tomternas storlek och utformning. KlaraBo startade sin verksamhet 2016, har huvudkontor i Malmö och agerar över hela landet. Vårt mål är att uppföra 3 000 – 5 000 lägenheter inom fem till sju år.