Styrelse / Ledning

Styrelse

Lennart Sten

född 1959

Styrelseordförande

VD för Svenska Handelsfastigheter AB. Styrelseordförande i Fastighetsägarna Sverige AB och CLS holding samt styrelseledamot i ett flertal andra fastighetsbolag.

Mats Johansson

född 1961

Grundare och styrelseordförande i ZetaDisplay AB.

Anders Pettersson

född 1959

Nuvarande ordförandeuppdrag i Skabholmen Invest AB och Brink Internationell BV. Styrelseledamot i PS Enterprise AB, PureSafety Group samt ZetaDisplay AB. Tidigare koncernchef och styrelseordförande i Hilding Anders AB och Thule AB.

Joacim Sjöberg

född 1964

Tidigare bakgrund inom fastighetstransaktioner och investmentbanking med olika chefsbefattningar hos bl.a. Jones Lang LaSalle, Enskilda Securities och Swedbank där han var Head of Corporate Finance.

Lulu Gylleneiden

född 1974

Fastighetschef södra regionen för Lidl i Sverige AB.

Göran Holm

född 1944

Medgrundare Lantmäteriets värderingsbyrå, fd KSO Vellinge Kommun, konsult.

Håkan Sandberg

född 1948

Representant för Pensionskassan SHB Försäkringsförening. Tidigare bl a vice VD i Handelsbanken.

Ledning

VD

Andreas Morfiadakis
född 1976
Anställd från 2017
Tidigare vice VD och CFO i Victoria Park AB.

CFO

Jenny Appenrodt
född 1974
Anställd från 2020
Finanschef de senaste 7 åren hos KKR:s portföljbolag Hilding Anders.
Flera ledande finans- och ekonomibefattningar bland annat på sport- och friluftskoncernen Thule.

Fastighetschef

Jimmy Larsson
född 1974
Anställd från 2019
20 års erfarenhet av bostadsförvaltning. Chefspositioner hos bl a Brogripen AB, Ikano Bostad och Riksbyggen. Ledamot i Hyresnämnden i Malmö.

Nyproduktionschef

Joakim Backström
född 1972
Anställd från 2017
20 års erfarenhet av entreprenadbranschen bl a hos Thage-koncernen och Byggadministration Harald Olsson.

Projektutvecklingschef

Johan Törnblom
född 1983
Anställd från 2020
Tidigare anställningar bland annat på Wästbygg Projektutveckling AB och Byggadministration Harald Olsson AB.