Styrelse / Ledning

Styrelse

Lennart Sten, född 1959
Styrelseordförande
VD för Svenska Handelsfastigheter AB. Styrelseordförande i Fastighetsägarna Sverige AB och CLS holding samt styrelseledamot i ett flertal andra fastighetsbolag.

Mats Johansson, Född 1961
Grundare och styrelseordförande i ZetaDisplay AB.

Anders Pettersson, Född 1959
Nuvarande ordförandeuppdrag i Skabholmen Invest AB och Brink Internationell BV. Styrelseledamot i PS Enterprise AB, PureSafety Group samt ZetaDisplay AB. Tidigare koncernchef och styrelseordförande i Hilding Anders AB och Thule AB.

Andreas Morfiadakis, född 1976
VD och Styrelseledamot i KlaraBo Sverige AB.
Tidigare vice VD och CFO i Victoria Park AB.

Lulu Gylleneiden, född 1974
Fastighetschef södra regionen för Lidl i Sverige AB.

Göran Holm, född 1944
Medgrundare Lantmäteriets värderingsbyrå, fd KSO Vellinge Kommun, konsult.

Håkan Sandberg, född 1948
Representant för Pensionskassan SHB Försäkringsförening. Tidigare bl a vice VD i Handelsbanken.

Ledning

VD
Andreas Morfiadakis, född 1976
Anställd från 2017
Tidigare vice VD och CFO i Victoria Park AB.

CFO
Jenny Appenrodt, född 1974
Tillträder senast december 2020
Finanschef de senaste 7 åren hos KKR:s portföljbolag Hilding Anders.
Flera ledande finans- och ekonomibefattningar bland annat på sport- och friluftskoncernen Thule.

 

Fastighetschef
Jimmy Larsson, född 1974
Anställd från 2019
20 års erfarenhet av bostadsförvaltning. Chefspositioner hos bl a Brogripen AB, Ikano Bostad och Riksbyggen. Ledamot i Hyresnämnden i Malmö.

Nyproduktionschef
Joakim Bäckström, född 1972
Anställd från 2017
20 års erfarenhet av entreprenadbranschen bl a hos Thage-koncernen och Byggadministration Harald Olsson.