Styrelse / Ledning

Styrelse

Lennart Sten

född 1959

Styrelseordförande

VD för Svenska Handelsfastigheter AB. Styrelseordförande i Fastighetsägarna Sverige AB och CLS holding samt styrelseledamot i ett flertal andra fastighetsbolag.

Mats Johansson

född 1961

Grundare och styrelseordförande i ZetaDisplay AB.

Anders Pettersson

född 1959

Nuvarande ordförandeuppdrag i Skabholmen Invest AB och Brink Internationell BV. Styrelseledamot i PS Enterprise AB, PureSafety Group samt ZetaDisplay AB. Tidigare koncernchef och styrelseordförande i Hilding Anders AB och Thule AB.

Andreas Morfiadakis

född 1976

VD och Styrelseledamot i KlaraBo Sverige AB.
Tidigare vice VD och CFO i Victoria Park AB.

Lulu Gylleneiden

född 1974

Fastighetschef södra regionen för Lidl i Sverige AB.

Göran Holm

född 1944

Medgrundare Lantmäteriets värderingsbyrå, fd KSO Vellinge Kommun, konsult.

Håkan Sandberg

född 1948

Representant för Pensionskassan SHB Försäkringsförening. Tidigare bl a vice VD i Handelsbanken.

Ledning

VD

Andreas Morfiadakis
född 1976
Anställd från 2017
Tidigare vice VD och CFO i Victoria Park AB.

CFO

Jenny Appenrodt
född 1974
Anställd från 2020
Finanschef de senaste 7 åren hos KKR:s portföljbolag Hilding Anders.
Flera ledande finans- och ekonomibefattningar bland annat på sport- och friluftskoncernen Thule.

Fastighetschef

Jimmy Larsson
född 1974
Anställd från 2019
20 års erfarenhet av bostadsförvaltning. Chefspositioner hos bl a Brogripen AB, Ikano Bostad och Riksbyggen. Ledamot i Hyresnämnden i Malmö.

Nyproduktionschef

Joakim Bäckström
född 1972
Anställd från 2017
20 års erfarenhet av entreprenadbranschen bl a hos Thage-koncernen och Byggadministration Harald Olsson.