Vanliga frågor

Flytta in

Tillträde
Du har rätt att tillträda bostaden på den utsatta inflyttningsdagen kl. 12.00. Skulle inflyttningsdagen inträffa på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag sker inflyttningen nästkommande vardag kl. 12.00.

Besiktning
Vi städbesiktigar alla lägenheter. Är städningen inte tillfredställande kommer den avflyttade hyresgästen bli debiterad för ny städning.

Hämta nycklar
Kontakta förvaltningen för att komma överens om en tid för att kvittera ut nycklarna till lägenheten. När du hämtar nycklarna skall du ta med dig ditt hyreskontrakt, legitimation samt kvitto på inbetald hyra.

Teckna hemförsäkring
Enligt ditt hyreskontrakt skall du själv teckna en hemförsäkring. Har du ingen försäkring kan du bli skyldig att betala ersättning för de kostnader som uppstått i din lägenhet.

Adressändra
När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se/flytta ) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag.  Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se). Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt. Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Bredband, TV och telefoni från Telia
KlaraBo har ingått ett avtal med Telia som innebär att varje lägenhet har tillgång till ett basutbud av tv-kanaler som aktiveras genom www.telia.se/aktivera alternativt genom att ringa Telias kundtjänst på 90 200, uppge adress och lägenhetsnummer.
Vill man utöka sitt kanalutbud, skaffa bredband och telefoni kan man göra det genom att ringa Telias kundtjänst. För mer information om produkter och tjänster från Telia besök telia.se

Parkeringsplats
Till många av lägenheterna finns det parkeringsplatser. Vänd dig till förvaltningen för vidare information och hyra.

Autogiroanmälan
Vill du betala din hyra via autogiro?
Fyll i denna blankett och posta den till:

KlaraBo Autogiro
c/o Fastighetssnabben AB
Box 1449
801 39 Gävle

E-faktura:
Logga in via din internetbank och sök upp bankgironumret som står på din hyresavi
Alternativt ”Fastighetssnabben klarabo” som e-faktura mottagare.
Följ sedan instruktionerna.”