Vanliga frågor

Flytta ut

Uppsägning av lägenheten
Uppsägning ska ske skriftligen senast vid det månadsskifte som infaller tre månader före önskad avflyttning. I uppsägningen ska det tydligt framgå adress, lägenhetsnummer och från vilken månad du vill säga upp lägenheten, uppsägningen ska undertecknas för att gälla. Du kan också ta en kopia på ditt hyreskontrakt och där fylla i din uppsägning.

Besiktning
Lägenheten kommer besiktigas vid uppsägningen. Allt som hör till lägenheten ska finnas på plats vid besiktningstillfället, såsom dörrar, hatthylla, router med mera. Har man gjort egna installationer skall detta återställas innan avflyttningen. Besiktningsmannen ser över lägenheten efter skador och onormalt slitage. Kostnad för onormalt slitage bekostas av eller åtgärdas av hyresgästen innan utflyttning.

Andrahandsuthyrning
Den som upplåter sin bostad i andra hand måste ha tillstånd från KlaraBo. Om du har ett förstahandskontrakt och vill hyra ut din lägenhet måste du ha ett skäl till uthyrningen. KlaraBo godkänner att du hyr ut din lägenhet ett år i taget. Det är viktigt att man skriver ett kontrakt med sin andrahands-hyresgäst för att reglera vad som gäller för uthyrningen. Man är som hyresgäst ansvarig för lägenheten och för att hyra betalas trots att den är uthyrd i andra hand.
Man riskerar att förlora sitt förstahandskontrakt om den som hyr i andra hand inte betalar hyran eller stör grannarna. Man får också ersätta hyresvärden för skador som orsakas av andrahandshyresgäster.

Flyttstädning
Lägenheten skall noggrant städas innan avflyttningen. Visar sig städningen vara bristfällig kan städavgift debiteras hyresgästen.

Utflyttning
Lägenheten lämnas senast kl 12.00 dagen hyresavtalet upphör att gälla. Om det sker en lördag, söndag eller helgdag kan utflyttning ske första vardagen därefter.

Lämna nycklar
Vid utflytt måste du lämna tillbaka alla nycklar som hör till lägenheten. Det gäller även de nycklar som du själv låtit tillverka och betalat för. Nycklarna lämnas enligt överenskommelse med hyresvärden. Observera att nycklar som inte återlämnas debiteras.