Attraktiva bostäder med rimliga hyror

KlaraBo uppför, äger och förvaltar
attraktiva bostäder med rimliga hyror.

Sök bostad

Sök i KlaraBos befintliga bostadsbestånd

Felanmälan

Behöver något fixas?
Kontakta oss här!

Nyheter/Pressmeddelanden

KlaraBo fastställer nya mål och uppdaterad strategi

Styrelsen i KlaraBo har fastställt nya mål och en uppdaterad strategi med fokus på tillväxt och värdeskapande åtgärder. De nya målen ska ses i ljuset av den börsnotering som planeras ske i slutet av 2021 eller i början av 2022.

läs mer

KlaraBo rekryterar Evert Rydell som ny Områdeschef Skåne

Evert Rydell har av KlaraBo utsetts till ny Områdeschef Skåne. Skåne är det enskilt största av KlaraBos regionala förvaltningsområden omfattande cirka 1.200 lägenheter och cirka 20.000 kvm lokaler med främst statliga och kommunala hyresavtal. Evert kommer närmast från en motsvarande position vid Victoria Park och tillträder sin nya tjänst under april månad 2021.

läs mer