Attraktiva bostäder
med rimliga hyror

KlaraBo uppför, äger och förvaltar bostäder runt om i Sverige. Vi har något för alla.

Vi har nyckeln till ditt framtida hem

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion.

Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om KlaraBo

Egenutvecklade
koncepthus

KlaraBos egenutvecklade koncepthus är öppna och rymliga med välutrustade kök, kaklade badrum, vitmålade väggar och golv i ekparkett. Husen har fönsterpartier med fina ljusinsläpp och trevliga tillhörande uteplatser.

Koncepthusen bygger på ett antal välplanerade baslägenheter som utgör grunden för KlaraBos bostäder. Baslägenheterna byggs som ettor, tvåor, treor eller fyror i varierande storlek mellan 35 och 85 kvadratmeter. Lägenheterna och husens gestaltning utformas efter lokala behov och går enkelt att anpassa till olika förhållanden vad gäller storlek och utformning.

Sök vår nyproduktion

Klarabo lägenhet

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021 | GDPR | Cookies