Hoppa till innehåll

Leverantörer

Här samlar vi information till våra leverantörer.

Information till våra leverantörer

Vår uppförandekod för leverantörer

Vi vill samarbeta med seriösa och ansvarstagande leverantörer. I vår uppförandekod beskriver vi de krav vi har på er som levererar varor, tjänster och entreprenader till oss. Uppförandekoden bygger på UN Global Compacts principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och motverkan av korruption.

KlaraBos uppförandekod för leverantörer. (länk till nedladdningsbar PDF)

Fakturering

För att effektivisera hanteringen av våra inkommande fakturor tar vi främst emot våra leverantörsfakturor elektroniskt (EDI-fakturor). Det finns många bolag inom KlaraBo, därför är det viktigt att din faktura är utställd till rätt bolag och har rätt referensmärkning. Saknas informationen eller stämmer den inte finns det risk att betalning fördröjs eller att ny korrekt faktura måste utfärdas.

Vilken märkning ska fakturan innehålla?

– Referensnummer: fastighetsnummer, projektnummer eller objektnummer

– Ärendenummer om fakturan avser en arbetsorder från vårt ärendehanteringssystem

– Om ovan saknas ange Beställare/Kontaktperson på KlaraBo

Betalningsvillkor ska vara 30 dagar om inget annat avtalats.

I bolagslistan kan ni se samtliga bolag inom KlaraBo, organisationsnummer, fastighetsbeteckning, fastigheternas adress, referensnummer samt Peppol-ID.

Hämta Bolagslista

E-fakturering

Vi tar emot våra e-fakturor via Pagero. Det fakturerade bolagets organisationsnummer fungerar som elektronisk id. VAN-operatör är Pagero. 

PDF-faktura

Vi tar även emot PDF-faktura via e-post. Det är viktigt att fakturan och bilagan är i samma PDF-dokument och endast en faktura per e-post till faktura@klarabo.se

Faktureringsadress: 

Bolagsnamnet på det bolag ni fakturerar
c/o Fastighetssnabben
Box 1449
80139 Gävle

För frågor? 

Vänligen kontakta ekonomi@klarabo.se