Hoppa till innehåll

Leverantörer

Här samlar vi information till våra leverantörer.

Information till våra leverantörer

Vår uppförandekod för leverantörer

Vi vill samarbeta med seriösa och ansvarstagande leverantörer. I vår uppförandekod beskriver vi de krav vi har på er som levererar varor, tjänster och entreprenader till oss. Uppförandekoden bygger på UN Global Compacts principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och motverkan av korruption.

KlaraBos uppförandekod för leverantörer. (länk till nedladdningsbar PDF)

Vi tar emot fakturor elektroniskt och har Pagero som vår VAN-Operatör.

Alternativ 1 – EDI

Vårt elektroniska ID/GLN är samma som det mottagande bolagets organisationsnummer.

Alternativ 2 – Mailad PDF

Skickas till faktura@klarabo.se. En faktura per mail. Eventuella bilagor i samma PDF som fakturan.

Samtliga fakturor måste vara utställda till rätt bolag och märkta med fastighet, beställare och ev projektnr/lgn nr. Avvikande märkning erhålls av beställaren.

Frågor angående leverantörsfakturor mailas till ekonomi@klarabo.se