Leverantörer

Här samlar vi information till våra leverantörer.

Information till våra leverantörer

Här samlar vi information till våra leverantörer och just nu har vi fått lite problem med elektroniska fakturor. Vi jobbar på det och nedan kan du ta del av olika alternativ.

Vi tar emot fakturor elektroniskt och har Pagero som vår VAN-Operatör.

Alternativ 1 – EDI

Vårt elektroniska ID/GLN är samma som det mottagande bolagets organisationsnummer.

Alternativ 2 – Mailad PDF

Skickas till faktura@klarabo.se. En faktura per mail. Eventuella bilagor i samma PDF som fakturan.

Samtliga fakturor måste vara utställda till rätt bolag och märkta med fastighet, beställare och ev projektnr/lgn nr. Avvikande märkning erhålls av beställaren.

Frågor angående leverantörsfakturor mailas till ekonomi@klarabo.se.

Kontakta oss

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021 | GDPR | Cookies

Skapad av Be Brightr