Leverantörer

Här samlar vi information till våra leverantörer.

Information till våra leverantörer

Här samlar vi information till våra leverantörer.

Vi tar emot fakturor elektroniskt och har Pagero som vår VAN-Operatör.

Alternativ 1 – EDI

Vårt elektroniska ID/GLN är samma som det mottagande bolagets organisationsnummer.

Alternativ 2 – Mailad PDF

Skickas till faktura@klarabo.se. En faktura per mail. Eventuella bilagor i samma PDF som fakturan.

Samtliga fakturor måste vara utställda till rätt bolag och märkta med fastighet, beställare och ev projektnr/lgn nr. Avvikande märkning erhålls av beställaren.

Frågor angående leverantörsfakturor mailas till ekonomi@klarabo.se.

Kontakta oss

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021 | GDPR | Cookies