Hoppa till innehåll

Om KlaraBo

KlaraBo uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder med rimliga hyror runt om i Sverige.

Vi förvärvar, uppför, äger och förvaltar bostäder i hela Sverige

KlaraBo grundades 2017. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Bolagets nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen.

Läs mer om KlaraBo

Investerare

KlaraBo äger, förvärvar och utvecklar bostadsfastig­heter i medelstora tillväxtorter samt i lägen utanför de centrala storstäderna. KlaraBo en bred geografisk närvaro och kan agera där affärs­möjligheter dyker upp.

Läs mer

Jobba hos oss

KlaraBo äger, förvärvar och utvecklar bostadsfastig­heter i medelstora tillväxtorter samt i lägen utanför de centrala storstäderna. KlaraBo en bred geografisk närvaro och kan agera där affärs­möjligheter dyker upp

Läs mer

Hållbarhet

Som bostadsbolag kan vi vara med och bidra till ett hållbart samhälle. I våra kvarter ska människor trivas och känna sig trygga, i hus som omhändertas med miljö och klimat i åtanke

Nyckeltal Q4, 2023

499500

Total uthyrningsbar yta,
kvm

6 604

Antal hyreslägenheter

437 300

Total yta hyreslägenheter,
kvm

9 007

Totalt marknadsvärde
fastigheter, mkr

Egenutvecklade koncepthus

Genom bolagets egenutvecklade koncepthus tillämpar KlaraBo en långt driven standardisering av bostadsprodukten. I en kontrollerad industriell process, med trä som huvudsakligt byggmaterial, tillverkas bostadsenheter som baseras på ett antal grundläggande lägenhetsmodeller, så kallade baslägenheter. Dessa välplanerade och yteffektiva baslägenheter utgör grunden för samtliga bostäder som KlaraBo bygger, för att på så vis uppnå optimalt resursutnyttjande. KlaraBo har utvecklat flera baslägenheter – allt från ett till fyra rum och kök. Dessa lägenheter går att spegelvända och använda i olika kombinationer för att skapa rätt erbjudande till olika marknadssegment. Byggnation på detta sätt resulterar i energibesparingar och snabbare montage med kortare byggtid vilket resulterar i minskade kostnader.

Vi har högt ställda ambitioner för hållbart samhällsbyggande

Sedan KlaraBo grundades 2017 har bolaget haft högt ställda ambitioner vad gäller ett hållbart samhällsbyggande. Bolagets nyproduktion håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. Trä är ett förnybart byggmaterial som lagrar koldioxid under hela sin livstid. Att tillverka ett trähus kräver dessutom mindre energi än tillverkning av betong eller stålkonstruktioner, därmed bidrar valet av trä till mindre koldioxidutsläpp.

Leverantör

Vi vill samarbeta med seriösa och ansvarstagande leverantörer. I vår uppförandekod beskriver vi de krav vi har på er som levererar varor, tjänster och entreprenader till oss.

Läs mer

Nyheter och press

KlaraBo äger, förvärvar och utvecklar bostadsfastig­heter i medelstora tillväxtorter samt i lägen utanför de centrala storstäderna. KlaraBo en bred geografisk närvaro och kan agera där affärs­möjligheter dyker upp.

Läs mer