Hoppa till innehåll

Om Klarabo

KlaraBo uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder med rimliga hyror runt om i Sverige.

Vi förvärvar, uppför, äger och förvaltar bostäder i hela Sverige

KlaraBo grundades 2017. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Bolagets nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen.

Genom bolagets egenutvecklade koncepthus tillämpar KlaraBo en långt driven standardisering av bostadsprodukten. I en kontrollerad industriell process, med trä som huvudsakligt byggmaterial, tillverkas bostadsenheter som baseras på ett antal grundläggande lägenhetsmodeller, så kallade baslägenheter. Dessa välplanerade och yteffektiva baslägenheter utgör grunden för samtliga bostäder som KlaraBo bygger, för att på så vis uppnå optimalt resursutnyttjande. KlaraBo har utvecklat flera baslägenheter – allt från ett till fyra rum och kök.

Dessa lägenheter går att spegelvända och använda i olika kombinationer för att skapa rätt erbjudande till olika marknadssegment. Byggnation på detta sätt resulterar i energibesparingar och snabbare montage med kortare byggtid vilket resulterar i minskade kostnader.

Sedan KlaraBo grundades 2017 har bolaget haft högt ställda ambitioner vad gäller ett hållbart samhällsbyggande. Bolagets nyproduktion håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. Trä är ett förnybart byggmaterial som lagrar koldioxid under hela sin livstid. Att tillverka ett trähus kräver dessutom mindre energi än tillverkning av betong eller stålkonstruktioner, därmed bidrar valet av trä till mindre koldioxidutsläpp.