Borlänge

Borlänge är en attraktiv tätort i Dalarna med en storindustri, närhet till naturen och ett imponerande skolsystem. KlaraBo bygger nya lägenheter i Borlänge.

I Borlänge blandas industrihistoria med naturvetenskapens framtid

Borlänge är den största tätorten i Dalarna och landskapets viktigaste stad inom kultur, sport, industri och handel. Staden växte fram i sin moderna tappning under 1800-talet men omnämns för första gången i historien redan på 1300-talet. Idag satsar kommunen stort på utbildning med flera gymnasieskolor, en högskola och 2047 Science Center. Som boende på orten kan du även njuta av närheten till flera naturreservat, Dalälven och Sveriges största skidanläggning söder om fjällen.

I samband med att järnvägen anlades i Borlänge på 1800-talet började industrin att växa fram. Papper och järn är stadens största industrierna med bland annat Stora AB:s pappersbruk Kvarnsvedens pappersbruk och SSAB Tunnplåt AB:s Domnarverkets Jernverk. Än idag har järnvägen ett stort inflytande med en bangård och en knutpunkt som kopplar samman regionen via Norra Stambanan.

Borlänge är även hem till myndigheterna Trafikverkets och Transportstyrelsens huvudkontor som, utöver de stora industrierna, är kommunens viktigaste arbetsgivare. Som sagt satsar kommunen också mycket på utbildning med fyra kommunala och två privata gymnasieskolor, Högskolan Dalarna och två folkhögskolor: Fornby folkhögskola och Brunnsviks folkhögskola.

Antal lägenheter
156 st (x antal lediga)

Antal lokaler
8 st (Se lediga)

Uthyrningsriktlinjer
Läs mer

Lokalkontor
Hitta hit

Kontaktuppgifter
Borlange@klarabo.se
0243-28 37 70

Områdeschef
Malin.soderlund@klarabo.se

2047 Science Center, också kallat Framtidsmuseet, med interaktiva miljöer och planetarium är ett besökscentrum för alla med en nyfikenhet för naturvetenskap och teknik. Målet är att museet ska attrahera besökare till staden samt främja ett ökat intresse för naturvetenskap. Staden har ett livligt centrum med butik, banker, apotek och restauranger. Vidare ligger Dalarnas största köpcentrum – Kupolen – i Borlänge.

Trots en befolkning på cirka 45 000 personer har staden en etablerad sportkultur med flera framgångsrika lag inom fotboll, hockey, handboll och bandy. Strax utanför stan ligger Romme Alpin som är Sveriges största skidanläggning som inte ligger belägen i fjällen.

KlaraBo har idag planer på att uppföra nya lägenheter i Borlänge. Vi uppdaterar regelbunden denna sida med information om lägenheterna och rådande byggstatus.

Lediga lägenheter i Borlänge

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021

Skapad av Crello AB