Har du frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

Vi finns här när du behöver oss

För att du ska få snabb och personlig service kontakta ditt lokala kontor för att komma till rätt person direkt. Kontaktuppgifter till ditt närmsta kontor och telefontider hittar du längre ner på sidan.

Vill du göra en serviceanmälan? Logga in på mina sidor där du kan följa ditt ärende, klicka här.

Telefontider: (se ditt lokala nummer längre ned)
Knappval:

1. Uthyrning, kl 08-12
2. Felanmälan, kl 08-16
3. Frågor om faktura, kl 08-12

Om det är något akut utanför våra öppettider när vi inte kan svara telefon tar du kontakt med vår jour. Det är samma telefonnummer som till ditt lokala kontor. Observera att endast akuta ärenden kommer att hanteras av vår jour.

Logga in på Mina Sidor

Hitta lediga lägenheter

  Ordningsregler

  Hyran skall betalas i förskott varje månad. Tänk på att alltid betala din bostadshyra först vid akuta ekonomiska situationer. Betalas inte hyran i tid kommer du få ett inkassokrav, vilket medför en extra kostnad för dig. Om hyran fortfarande inte blir betald efter inkassokravet kommer du delges en uppsägning av ditt hyresavtal.

  Normalt skall det vara tyst i husen mellan 22.00 och 07.00. Om du planerar fest eller liknande, tänk på att informera dina grannar i god tid.

  Rökning är inte tillåtet i lägenheten. Om så ändå sker kommer du stå ersättningsskyldig för eventuella saneringsåtgärder. Fimpar skall kastas i askkopp.

  För att undvika skadedjur är det förbjudet att mata djur och fåglar inom fastighetens område. Om du upptäcker skadedjur i lägenheten är du skyldig att omgående kontakta förvaltningen. Skadedjur kan lätt och snabbt sprida sig till andra lägenheter i fastigheten och bli ett stort problem för många boende.

  Det är inte tillåtet att skaka mattor, fimpa eller aska från balkongen. Kol och gasolgrill får ej användas på balkongen. Blomlådor får inte hänga utanför balkongräcket. Tänk också på att inte vattna så att grannen under får vatten och jord på sin balkong/uteplats. Parabolantenner får inte monteras på balkongräcket, fasad, golv, väggar eller tak.

  Tänk på att gårdarna är en gemensam utemiljö och inte en rastplats för katter eller hundar. Om du skall grilla – tänk på att visa hänsyn mot grannar. Motorcyklar och mopeder får inte parkera på gården.

  Varje enskild hyresgäst har ett ansvar för att sopsorteringen i miljörummen. Skrymmande föremål som kartonger måste skäras sönder innan de placeras i sopkärlen. Felsortering av sopor medför onödiga kostnader.

  Den som står för hyreskontraktet är alltid ansvarig för det som händer i och omkring lägenheten. Du måste själv teckna hemförsäkring för din lägenhet.

  Om du har husdjur är du fullt ansvarig för det. Låt inte ditt husdjur störa omgivningen. Husdjur ska vara kopplade utomhus. Plocka upp efter hunden när du rastar den. Tänk även på att lösgående katter ofta förorenar sandlådorna. Mata inte herrelösa katter utomhus i bostadsområdet. Matrester lockar till sig råttor och möss. Ormar, spindlar och andra exotiska djur är inga lämpliga husdjur i ett hyreshus.

  Alla lägenheter är försedda med brandvarnare. Du som hyresgäst ansvarar för att byta batterier på dessa. Tänk på att dra ut kontakter när du lämnar hemmet. Tänk på att släcka alla stearinljus och säkerhetsställ att spisen/ugnen är avstängd efter användning. Vi rekommenderar att du som hyresgäst har en brandsläckare i lägenheten.

  Flytta in

  Du har rätt att tillträda bostaden på den utsatta inflyttningsdagen kl. 12.00. Skulle inflyttningsdagen inträffa på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag sker inflyttningen nästkommande vardag kl. 12.00.

  Vi städbesiktigar alla lägenheter. Är städningen inte tillfredställande kommer den avflyttade hyresgästen bli debiterad för ny städning.

  Kontakta förvaltningen för att komma överens om en tid för att kvittera ut nycklarna till lägenheten. När du hämtar nycklarna skall du ta med dig ditt hyreskontrakt, legitimation samt kvitto på inbetald hyra.

  Enligt ditt hyreskontrakt skall du själv teckna en hemförsäkring. Har du ingen försäkring kan du bli skyldig att betala ersättning för de kostnader som uppstått i din lägenhet.

  När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se/flytta ) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag.  Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se). Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt. Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.

  Till många av lägenheterna finns det parkeringsplatser. Vänd dig till förvaltningen för vidare information och hyra.

  Vill du betala din hyra via autogiro?
  Fyll i denna blankett och posta den till:


  KlaraBo
  Lilla Torget 6 B
  572 30 Oskarshamn

  Epost:ekonomi@klarabo.se

  Logga in via din internetbank och sök upp bankgironumret som står på din hyresavi Alternativt ”Klarabo Sverige AB” som e-faktura mottagare. Följ sedan instruktionerna.

  Som hyresgäst har du vissa skyldigheter. Några av dem är att använda lägenheten som det avtalats, att hyran betalas i rätt tid och att du vårdar lägenheten väl. Du bör också uppträda så att grannarna inte störs. Hyresgästen ansvarar för förbrukningsmaterialet i lägenheten, såsom byte av glödlampor, lysrör, glimtändare, ungs- och kylskåpslampor.

  Hyresvärden eller dennes representant får inte gå in i lägenheten som du hyrt utan att ha kommit överens med dig först om besöket. Om hyresvärden eller dennes representant behöver utföra nödvändiga reparationer eller dylikt måste du släppa in denne.

  • Om du upptäcker fukt eller mögel ska du kontakta din hyresvärd omedelbart.
  • När du ska köpa en större hushållsmaskin som frysbox och disk- eller tvättmaskin. Fastighetens el- och avloppssystem kanske inte är dimensionerade för ytterligare installationer.
  • Meddela din hyresvärd om du har kranar som står och droppar.
  • Om det uppstår skada eller fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen.
  • Prata med hyresvärden innan du tapetserar om. Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Du kan bli ersättningsskyldig när du flyttar om arbetet är slarvigt eller felaktigt gjort

  Flytta ut

  Uppsägning ska ske skriftligen senast vid det månadsskifte som infaller tre månader före önskad avflyttning. I uppsägningen ska det tydligt framgå adress, lägenhetsnummer och från vilken månad du vill säga upp lägenheten, uppsägningen ska undertecknas för att gälla. Du kan också ta en kopia på ditt hyreskontrakt och där fylla i din uppsägning. Logga in på Mina Sidor för att ladda ner din uppsägningsblankett.

  Bor man i en hyresrätt hyr man lägenheten av fastighetsägaren.
  Vill man flytta är det en uppsägningstid på tre (3) månader, det betyder att du måste betala hyra i tre månader även om du vill flytta tidigare.
  En hyresgäst som missköter sig på något sätt, genom att till exempel betala hyra för sent, genom att störa sina grannar eller genom att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan tillstånd, riskerar att bli uppsagd.

  Lägenheten kommer besiktigas vid uppsägningen. Allt som hör till lägenheten ska finnas på plats vid besiktningstillfället, såsom dörrar, hatthylla, router med mera. Har man gjort egna installationer skall detta återställas innan avflyttningen. Besiktningsmannen ser över lägenheten efter skador och onormalt slitage. Kostnad för onormalt slitage bekostas av eller åtgärdas av hyresgästen innan utflyttning.

  Den som upplåter sin bostad i andra hand måste ha tillstånd från KlaraBo. Om du har ett förstahandskontrakt och vill hyra ut din lägenhet måste du ha ett skäl till uthyrningen. KlaraBo godkänner att du hyr ut din lägenhet ett år i taget. Det är viktigt att man skriver ett kontrakt med sin andrahands-hyresgäst för att reglera vad som gäller för uthyrningen. Man är som hyresgäst ansvarig för lägenheten och för att hyra betalas trots att den är uthyrd i andra hand.

  Man riskerar att förlora sitt förstahandskontrakt om den som hyr i andra hand inte betalar hyran eller stör grannarna. Man får också ersätta hyresvärden för skador som orsakas av andrahandshyresgäster.

  Lägenheten skall noggrant städas innan avflyttningen. Visar sig städningen vara bristfällig kan städavgift debiteras hyresgästen.

  Lägenheten lämnas senast kl 12.00 dagen hyresavtalet upphör att gälla. Om det sker en lördag, söndag eller helgdag kan utflyttning ske första vardagen därefter.

  Vid utflytt måste du lämna tillbaka alla nycklar som hör till lägenheten. Det gäller även de nycklar som du själv låtit tillverka och betalat för. Nycklarna lämnas enligt överenskommelse med hyresvärden. Observera att nycklar som inte återlämnas debiteras.

  Om KlaraBo

  KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

  Läs mer om oss

  © KlaraBo Sverige AB 2021 | GDPR | Cookies

  Skapad av Be Brightr