Motala

Nyproducerade hyresrätter i Motala.

Välkommen till Munken, nyproducerade hyresrätter i Motala

Redan under stenåldern var Motala en viktig mötesplats vilket också återspeglas i namnet vars betydelse sägs vara “samlingsplatsen vid vägmötet”. Motala kallas även Östergötlands sjöstad med sjön Boren på östra sidan om staden och Vättern på den västra. Både Motala ström och Göta kanal rinner genom staden.

Vi har 46 nyproducerade lägenheter i Gamla stan i centrala Motala. Bostäderna är byggda i miljöhus med hållbarhet i fokus och har en halverad energiförbrukning om man ser till Boverkets regler. Solceller har också monterats på husen för en elförsörjning via förnybar energi och det finns laddstationer för elbilar.

Motala har blivit allt mer tillgängligt i samband med utvecklingen av riksväg 50 och utbyggnaden av tågtrafiken. Motala station har idag tåglinjer till bl.a. Mjölby, Norrköping och Borlänge och pendling är möjligt via Östgötapendeln. Det goda kommunikationerna har medfört att både handeln och besöksnäringen har expanderat i staden.

Antal lägenheter
46 st (x antal lediga)

Uthyrningsriktlinjer
Läs mer

Lokalkontor
Hitta hit

Kontaktuppgifter
Motala@klarabo.se
0141-17 09 90

Områdeschef
Malin.soderlund@klarabo.se

I Motala har du möjlighet att göra verklighet av dina visioner, stora som små. Det mesta är nära och lättillgängligt vilket också ökar värdet ytterligare. Göta Kanals huvudstad Motala levererar en fantastisk natur, framför allt när det kommer till sjöliv, men också genom flera naturreservat och vandringsleder.

Här är det lätt att ha ett aktivt liv med många valmöjligheter när det kommer till fritidssysslor, samlingsplatser och evenemang. I Motala finner du en unik blandning av en sjöstad där vattnet ständigt är närvarande tillsammans med ett rikt naturliv och en närhet till både stadsliv och landsbygd.

Våra lediga lägenheter i Motala

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021 | GDPR | Cookies

Skapad av Be Brightr