Ronneby

Tätorten där skogen och skärgården möts. Läs mer om våra lediga bostäder i området nedan.

För den som älskar Sveriges omväxlande natur är Ronneby platsen att slå sig ned på

Tätorten Ronneby ligger placerad mellan havet och skogen i Blekinge vilket ger en unikt blandad natur med hav och stora grönområden. Våra 8 fastigheter rymmer 426 lägenheter i anslutning till handel, skola, vård och omsorg.

I Ronneby finns flera förskolor, grundskolor och gymnasium men också utbildningsmöjligheter för vuxna i form av yrkesutbildning. Det finns goda kommunikationer med bil och tåg för den som vill bege sig till grannorten Karlskrona där bl.a. Blekinge tekniska högskola och Sjöstridsskolan huserar.

Naturen i Ronneby är kuperad med flera grönområden, sjöar och vattendrag. Ronnebyån är det största vattendraget som rinner genom staden och den har också en historisk betydelse för ortens framväxt såväl som dess namn.

Fornlämningar vittnar om att Ronnebys ursprung är redan från omkring år 700. Tätorten har en hisnande historia och har stundtals även tillhört Danmark. Den svenska kungen Erik XIV beordrade 1564 Svenska trupper till det då danskstryrda Ronneby där sedan en fruktansvärd massaker som blev känd som Ronneby blodbad ägde rum. 1658 blev Ronneby slutligen en del av Sverige.

Se våra lediga lägenheter i Ronneby här.

Antal lägenheter
426 st (x antal lediga)

Antal lokaler
0 st

Uthyrningsriktlinjer
Läs mer

Lokalkontor
Hitta hit

Kontaktuppgifter
Ronneby@klarabo.se
070-22 51 894

Förvaltare
Magnus.persson@klarabo.se

Områdeschef
Evert.rydell@klarabo.se

Våra lediga lägenheter i Ronneby

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021

Skapad av Crello AB