Smedjebacken

Smedjebacken är en bruks- och industriort med en spännande historia. Stadens mest attraktiva egenskaper är industrierna och förbindelser till närliggande orter.

Smedjebacken en industri- och bruksort i modern tappning

Smedjebacken är en tätort i Dalarna som länge varit en betydelsefull industriort och transporthub tack vare järnvägen och närliggande vattendrag. Än idag är Smedjebacken en inflytelserik industristad med fyra aktiva gruvor och en av stålföretaget Ovakos största anläggningar. Orten har även en gedigen historia som på många sätt hjälpt till att forma det moderna Sverige.

Som namnet avslöjar kantas Smedjebackens historia av järnindustrin och alla som kommer hit via Riksväg 66 välkomnas av en stor staty föreställande en smed. I marken runt omkring Smedjebacken har man hittat stora mängder metaller och under årens lopp har flertalet gruvor anlagts i bygden.

Idag är fyra av gruvorna aktiva – Garpenberg, Lovisagruvan, Zinkgruvan och Dannemoragruvan som var den senaste att öppna år 2012. Vidare är Flogbergets gruva med tillhörande museum en av få besöksgruvorna i Sverige och även en av Smedjebackens viktigaste sevärdheter.

För den historieintresserade finns det mycket annat att utforska i närområdet. Exempelvis den gamla hamnen och lokstallet som idag ingår i Ekomuseum Bergslagen. Man kan också undersöka Väsman-Barkens Järnvägs (WBJ) gamla magasin och på Norrbärke hembygdsgård finns originalmaskiner från Christopher Polhem samt Bellmansgården som en gång i tiden tillhörde Carl Michael Bellmans gammelmorfar.

Antal lägenheter
81 st (x antal lediga)

Antal lokaler
13 st (x antal lediga)

Uthyrningsriktlinjer
Läs mer

Lokalkontor
Hitta hit

Kontaktuppgifter
Smedjebacken@klarabo.se
0243-28 37 70

Områdeschef
Malin.soderlund@klarabo.se

Har du istället ett friluftsintresse råder det ingen brist på vandringsleder och strövområdet i Smedjebacken med omnejd. För att verkligen uppleva naturen i området rekommenderar nostalgituren på ångbåten Å/F Runn eller varför inte ge dig ut på en guidad bäversafari i gryningen?

År 1859 öppnades den första järnvägen i staden och idag är man kopplad till Bergslagspendeln. När Strömsholms kanal öppnade 1795 var Smedjebacken den nordligaste punkten i kanalen vilken möjliggjorde för transport av malm hela vägen ner till Hallstahammar och Mälaren. Idag används Smedjebackens hamn endast för fritidsbåtar.

Många som väljer att bo i Smedjebacken gör så med målet att pendla till arbete i närliggande kommuner, däribland Ludvika, Fagersta och Borlänge. Ortens strategiska placering har resulterat i att Klarabos bostäder och lägenheter i Smedjebacken på senaste blivit mycket attraktiva.

Lediga lägenheter i Smedjebacken

Lediga lokaler i Smedjebacken

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021

Skapad av Crello AB