Vaggeryd

Tätorten Vaggeryd ligger strax söder om Jönköping med goda förbindelser. Vi har 126 lägenheter på centrala adresser, läs mer om våra lediga lägenheter.

Finns ditt nya boende i industrisamhället Vaggeryd? Bli en del av en växande ort i norra Småland

Vaggeryd är en växande kommun ca 30 min söder om Jönköping med över 14 000 invånare. I Vaggeryd har vi 126 centralt belägna lägenheter fördelade på fem fastigheter. Bostäderna ger dig närhet till handel och service samt vård och omsorg. I Vaggeryd finns flera förskolor, grundskolor och ett gymnasium som även har gymnasiesärskola.

Ursprungligen är Vaggeryd ett industrisamhälle, likt andra orter i närområdet, med rötterna i järnbruk och möbelproduktion. Järnbruket har varit närvarande i området redan sedan Järnåldern och under 1600-talet utvecklades hantverkstraditionen tillsammans med skogs- och jordbruket. Små industrier med trä- och snickerier utvecklades senare och ligger till grunden för ortens logga (vagnshjulet).

Idag är industrilandskapet i Vaggeryd varierat med ett brett spann av branscher inom bl.a. plast- , fordon- och byggnadsindustrier. Kommunen och näringslivet satsar mycket på modern teknik och miljöcertifieringar mm. vilket har skapat ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv med många arbetsmöjligheter.

Antal lägenheter
126 st

Antal lokaler
0 st

Uthyrningsriktlinjer
Läs mer

Lokalkontor:
Hitta hit

Kontaktuppgifter
Vaggeryd@klarabo.se
020-21 21 66

Förvaltare
Kajsa.jansson@klarabo.se

Områdeschef
Robert.pejic@klarabo.se

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021

Skapad av Crello AB