Våra kommande nyproduktioner

KlaraBo uppför och förvaltar attraktiva bostäder med rimliga hyror. Det gör vi genom att förvärva tomter i tillväxtregioner och sedan snabbt och enkelt bygga kostnadseffektiva och ytsmarta egenutvecklade KlaraBo-hus. Visa redan tillgängliga.

Pågående nyproduktion

Kommande nyproduktion

Se redan tillgängliga områden

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021 | GDPR | Cookies